[ПЪРВИ КРЪГ] Резултати от Битка №1

Стратегически турнир с правилата на Д&Д3.5
Потребителски аватар
CONAN
Варварин
Мнения: 8803
Регистриран: пон яну 27, 2003 7:21 pm
Местоположение: Кимерия
Контакти:

[ПЪРВИ КРЪГ] Резултати от Битка №1

Мнение от CONAN » съб авг 19, 2006 7:00 pm

ПЪРВИ КРЪГ
Битка №1


Господин Клъц vs. Торун


Господин Клъц
[sblock]Male Orc
Medium Humanoid (Orc)
6’ 10” 250 lbs
Age 22
Alignment N
ECL: 1 (Barbarian 1)
300/1000

Attributes
STR 22 (+6) [16 pts] [18 Base, 4 Racial]
DEX 14 (+2) [06 pts] [14 Base]
CON 14 (+2) [06 pts] [14 Base]
INT 08 (-1) [02 pts] [10 Base, -2 Racial]
WIS 12 (+1) [06 pts] [14 Base, -2 Racial]
CHA 06 (-2) [00 pts] [8 Base, -2 Racial]

Miscellaneous Statistics
Hit Points: 14 (16 Rage)
[1 HD] 12 + (1 HD x 2 Con)
Armor Class (Normal): 15 (Rage -2)
[10 Base, 2 Dex, 3 Armor]
Armor Class (Touch): 12 (Rage -2)
[10 Base, 2 Dex]
Armor Class (Flat-Footed): 13 (Rage -2)
[10 Base, 3 Armor]
Initiative: +2
[2 Dex]
Base Attack Bonus: +1
[1 Barbarian]
Grapple: +7 (Rage +9)
[1 BAB, 6 Str]
Speed (Land): 40 ft
[30 Base, 10 Class]
Weight Carried: 60 lbs, 0 encumbrance
[0-173 (Light), 174-346 (Medium), 347-520 (Heavy)]
Racial SQ: Darkvision 60 ft (Ex), Light Sensitivity(Ex), Weapon Proficiency(Orc)
Class SQ: Rage 1/day (Ex, 5 turns), Fast Movement (Ex), Illiteracy

Saves
Fortitude: 4 (Rage +2)
[2 Con, 2 Barbarian]
Reflex: 2
[2 Dex]
Will: 3 (Rage +2)
[1 Wis, 2 Feat]

Melee Attacks
Guisarme +7, 2d4+9, (20/x3), slashing (Rage +9 2d4+12)
[6 Str, 1 BAB]
Spiked Gauntlet +7, 1d4+6, (20/x2), piercing (Rage +9 1d4+8 )
[6 Str, 1 BAB]

Ranged Attacks
sling +3, 1d4+6, (20/x2), Range 50 ft, bludgeoning (Rage 1d4+8 )
[2 Dex, 1 BAB]
tanglefoot bag +3 touch, Range 10 ft
[2 Dex, 1 BAB]

Feats
Iron Will (Lvl 1)

Skills
[sblock]Total Skill Points: 12
[Barbarian 12]
Languages: Common, Orc; Illiterate
[1 Racial]
Armor Check Penalty: -1
[-1 Armor]
Listen: 5
[1 Wis, 4 Ranks (Barbarian 4)]
Ride: 6
[2 Dex, 4 Ranks (Barbarian 4)]
Swim: 8
[6 Str, 4 Ranks (Barbarian 4), -2 ACP] [/sblock]

Equipment

[sblock]Worn and Carried
Free Weightless Basic Outfit
[0 lbs] [0 gp]
2 Guisarme
[2x12=24 lbs][2x9=18 gp]
Spiked Gauntlet
[1 lbs][5 gp]
Sling
[0 lbs][0 gp]
20 Bullets
[0.5 lb each = 10 lbs] [0.01 gp each = 0.2 gp]
Studded Leather
[20 lbs] [25 gp]

Expendable Items
1 Tanglefoot Bag
[4 lb each = 4 lbs][50 gp each = 50 gp]
1 Torch
[1 lbs][0.01 gp]
1 Tindertwig
[0 lbs][1 gp]

Equipment at Home
Bonsai Gazebo (free)[/sblock]

Accounting

[sblock]Experience: 0
Starting: 0 XP
Earned: 300 XP
Spent: 0 XP
Remaining: 300 XP

Gold
Starting: 100 gp
Earned: 300 gp
Spent: 99.21 gp
Remaining: 300.79 gp[/sblock]

Used Items
[sblock][/sblock]

История: Дошъл, заедно с брат си, от Далечния Север, Господин Клъц е решен да владее бойното поле.
Лаф: „Я трепа хора!”

Results[sblock]Господин Клъц срещу Урут - Победа[/sblock]
[/sblock]

Thorun
[sblock]Male, Dwarf
Medium Humanoid (Dwarf)
4 ft., 157 lb.
Age 56
Chaotic neutral
ECL: 1(Fighter 1)
0/1000

Attributes
STR 18 (4) [16 pts] [18 Base]
DEX 14 (2) [6 pts] [14 Base]
CON 16 (3) [6 pts] [14 Base, +2 Racial]
INT 10 (0) [2 pts] [10 Base]
WIS 14 (2) [6 pts] [14 Base]
CHA 6 (-2) [0 pts] [8 Base, -2 Racial]

Miscellaneous Statistics
Hit Points: 13
[1 HD] 10 + (1 HD x 3 Con)
Armor Class (Normal): 17
(+4 dodge bonus to AC against monsters of the giant type)
[10 Base+2 Dex + 3 Armor+2 Shield]
Armor Class (Touch): 12
[10 Base+2 Dex]
Armor Class (Flat-Footed): 15
[10 Base + 3 Armor + 2 Shield]
Initiative: +6
[2 Dex, 4 Feat]
Base Attack Bonus: +1
[Fighter +1]
Grapple: +5
[+1 BAB, +4 Str]
Speed (Land): 20 ft
[20 Base]
Weight Carried: 50.00 lbs, 0 encumbrance
[0-173 (Light), 174-346 (Medium), 347-520 (Heavy)]
Racial SA/SQ: Darkvision 60 ft (Ex), Stonecunning,
Weapon familiarity: Dwarven waraxes and dwarven urgroshes,
Stability +4 on ability checks made to resist being bull rushed or tripped,
+2 racial bonus on saving throws against poison,
+2 racial bonus on saving throws against spells and spell-like effects,
+1 racial bonus to attack rolls against orcs and goblinoids,
+4 dodge bonus to Armor Class against monsters of the giant type,
+2 racial bonus on Appraise checks that are related to stone or metal items,
+2 racial bonus on Graft checks that are related to stone or metal
Class SA/SQ: Weapon and armor proficiency

Saves
Fortitude: 5 (+2 against poison, +2 against spells and spell-like effects)
[2 Base, 3 Con]
Reflex: 2 (+2 against spells and spell-like effects)
[2 Dex]
Will: 2 (+2 against spells and spell-like effects)
[2 Wis]

Melee Attacks
Waraxe, dwarven +6, 1d10+4, x3, (slashing)
(+1 racial bonus to attack rolls against orcs and goblinoids)
[4 Str, 1 BAB]

Ranged Attacks
Shortbow +3, 1d6, x3, Range 60 ft, (piercing)
(+1 racial bonus to attack rolls against orcs and goblinoids)
[2 Dex, 1 BAB]

Feats
Weapon focus:Dwarven waraxe (Lvl 1)
Improved initiative (Class 1)

Skills
[sblock]
Total Skill Points: 8
[Fighter 8]

Appraise: 2
[0 Int, 2 Racial]

Climb: 3
[4 Str, 2 Ranks, -3 ACP]

Craft (Metalworking): 0
[0 Int, 2 Racial, -2 Misc]

Craft (Stonecarving): 0
[0 Int, 2 Racial, -2 Misc]

Craft (Stonemasonry): 0
[0 Int, 2 Racial, -2 Misc]

Craft (Weaponsmithing): 0
[0 Int, 2 Racial, -2 Misc]

Jump: 2
[4 Str, 1 Ranks, -3 ACP, etc]

Profession (Armorsmith): +4
[2 Wis, 2 Racial]

Profession (Blacksmith): +4
[2 Wis, 2 Racial]

Profession (Metalworker): +4
[2 Wis, 2 Racial]

Profession (Miner): +4
[2 Wis, 2 Racial]

Profession (Stonemason): +4
[2 Wis, 2 Racial]

Profession (Weaponsmith): +4
[2 Wis, 2 Racial]


Ride: +2
[2 Dex]

Search: +2 (unusual stonework)
[0 Int, 0 Ranks, +2 Racial]

Swim: -1
[4 Str, 5 Ranks, -10 Misk] [/sblock]


Equipment
[sblock]Worn and Carried
Basic Outfit
[0 lbs] [0 gp]
Wareaxe, dwarven
[15 lbs][30 gp]
Shortbow
[2 lbs][30 gp]
Studet leather
[20 lbs][25 gp]
Shield large, wooden
[10 lbs][7 gp]

Expendable Items
(19) Arrows
[0.15 lb each = 3 lbs] [0.05 gp each = 1 gp] [/sblock]

Accounting
[sblock]Experience

Starting: 0 XP
Earned: 150 XP
Spent: 0 XP
Remaining: 0 XP

Gold

Starting: 150 gp
Earned: 150 gp
Spent: 93 gp
Remaining: 207 gp[/sblock]

Used Items
[sblock][/sblock]

Results
[sblock]Една загуба от Спаркли Зап[/sblock]
[/sblock]
Тактика на Клъц
[sblock]Run, Charge, Rage, Kill…[/sblock]
Тактика на Торун:
[sblock]Тръгвам с лък към централната част като се оглеждам за Господин Клъц, ако не съм го забелязал след като подмина двете странични колони тръгвам по посока обратна на часвониковата стрелка. Когато го видя:
1. Откривам стрелба по него, ако се втурне към мен стрелям - стрелба и отдалечаване на 5 feet в посока която няма да попречи на стрелбата, докато се приближи на разстояние, при което ще имам време да сменя оръжието с брадвата и щита, и го посрещам в Total defence.
2. Ако и той е избрал бой от разстояние, придвижване на 5 feet към него и стрелям, до разстояние от което мога да стрелям по него без наказание за разстояние.
2.1. Ако тръгне да ме атакува с меле оръжие преминавам на т.1.[/sblock]

Позиции:
Клъц: 4
Торун: 1

Инициатива:
Торун 22
Клъц 9

Хвърлянията... не че са много.

Ход 1
Торун
Торун започва с изваден лък. И се придвижва напред търсейки противника си.
[sblock](играчът не е заявил по какъв начин се придвижва)
Double movement forward[/sblock]
Клъц
Клъц започва с излъскана до блясък гизарма.
Съзира веднага Торун, който стиска лък. Втурва се яростно размахвайки гизарма.
[sblock]Full round action - Run[/sblock]

Торун: НР 13/13
Клъц НР 14/14
Ход 1

Ход 2
Торун
Торун отстъпва назад и вади брадва и щит.
[sblock](5ft step, 2x move equivalent actions –draw axe& shield)[/sblock]

Клъц
Яростно се втурва към Торун и замахва яростно с гизарма. Ударът е толкова силен и точен, че разполовява Торун на две.
[sblock](charge+rage)
Attack+1d20+9=27
Damage+2d4+12=16[/sblock]

Торун: НР -3/13
Клъц НР 14/14
Ход 2

Господин Клъц отново е победител с един единствен удар! Втора победа показваща без съмнение уменията му на гладиатор!

Награди:
Господин Клъц: 300xp 300gp +13 Слава
Торун: 150xp, 150gp +1
Последна промяна от CONAN на чет авг 24, 2006 3:34 pm, променено общо 2 пъти.

Zid
Мнения: 220
Регистриран: пет апр 18, 2003 11:40 am

Мнение от Zid » пон авг 21, 2006 3:04 pm

Master Vu vs. Grishnakh


Бележки: Заровете могат да се проверят на http://invisiblecastle.com/find.py?a=new на имената Vu и Grishnakh


Тактика на Master Vu - Galarad
[sblock]Старт: Ву започва максимално напред и в центъра на своя starting box. Държи зареден sling в едната си ръка, другата му ръка държи potion of mage armor.

Битка:

А. Предварителна подготовка

1. Оглежда се и се ослушва, за да забележи къде е противника му. Придвижва се леко напред, за да има по-добра видимост към лявата и дясна стартови зони. Изпива potion of mage armor.

2. Ако не забележи и не чуе врага, започва да обхожда терена, на разстояние около 11 квадратчета по посока центъра на арената спрямо центъра на стартовата му зона. Обхожда по посока на часовниковата стрелка. Целта му е да забележи противника си пръв, без той да бъде забелязан. Придвижва се с Total Defence. В момента, в който забележи врага се възползва от dodge feat-a си до края на битката.

3. Ако противника използва магията Enlarge или Bane, преди да е започнал ръкопашния бой, тактиката на Ву е да бяга достатъчно дълго време, за да изтече времетраенето на магията. Бягайки, Ву брои ходовете си и атакува с прашката, така че да не се получат 10 хода без атака и служебна загуба.

Б. Фаза на стрелбата.

Тактиката на Ву е да произведе максимум брой изстрели, преди да влезе в ръкопашен бой (в идеалния случай ще е изхабил всичките си амуниции). Възползвайки се от предимството на по-голямата си скорост на придвижване, той опитва да държи врага на разстояние по-малко или равно на 100 фута, но по-голямо от 90 фута, като стреля с прашката си по него. Докато свърши мунициите за стрелба, Ву се опитва да използва Move action и атака, или своя Run за един или няколко хода (като следи да не надмине ограничението от 10 хода без атака), така че винаги излезе на разстояние по-малко или равно на 100 фута, но по-голямо от 90 фута преди началото на хода на противника си, за да атакува.

В. Фаза на ръкопашен бой

Тактиката на Ву е основана на правилото – противника не трябва да направи първа melee атака с копието си. Затова, Ву приготвя ready action когато врага се доближи на разстояние, което му дава възможност да melee атакува с копието, да направи 5 футова стъпка и да атакува с unarmed атака, като използва stunning fist. По време на неговия ход, Ву прави нов ready action, който казва „ако противника се опита да се отдалечи от Ву, Ву се приближава до него с 5 футова стъпка и атакува отново с Кама, като прави trip атака. Ако има опасност да бъде трипнат самия той, Ву пуска Камата. Ако противника падне на земята, Ву отново прави същия ready action. Ако не, следващите атаки на Ву са unarmed.

Ако противника успее да направи магията Enlarge или Bane, Ву прави една атака defensively, като на следващия си ход прави withdraw и се държи на разстояние, докато изтече времетраенето на магията, след което атакува.[/sblock]

Тактика на Grishnakh - Night Wanderer
[sblock]Магии, с които героят започва:
Ниво 0 – 1. Resistance, 2. Resistance, 3. Cure minor Wounds
Ниво 1 – От strength domain – Enlarge Person, 1. Cure light Wounds, 2. Doom
Започвам в средата на стартовата позиция. Започвам с копие(Spear), което държа в две ръце

Щом стартирам започвам следните действия в указаната последователност:
1. Изричам заклинанието Resistance върху себе си
2. Изричам заклинанието Enlarge Person върху себе си
3.1. Ако до този момент не съм видял врага тръгвам към средата на арената. (Ако съм го видял преминавам към т. 3.2.) Целта ми е да опра гръб в някоя колона, така че да съм сигурен, че отзад не мога да бъда нападнат. През цялото време се оглеждам за него. В момента, в който го съзра приготвям копието си да посрещна с него противниковата атака. От този момент нататък всеки ход стоя облегнат на колоната и се оглеждам. Всеки ход извиквам закана или обида към елфа в следната последователност:
а) “Къде си горско чадо? Ловкостта ти няма да те спаси”
б) “Елфе, скоро ще те срещна с твоя бог”
в) “Слабоелесни, притови се да изтърпиш гнева на Груумш”
г) “Като те убия ще извадя дясното ти око и ще го стъпча.”
д) “Окото на Груумш за твоята глава”
3.2. Ако съм видял противника си (Ако противникът ми вече ме е нападнал преминавам към т.3.3) то просто приготвям копието да посрещна атака срещу мен, независимо дали това прекъсва някои от действията упоменати в т.1. и т.2. Приоритетът на посрещането на атака е по-голям от този на изричането на заклинанията.
3.3. Ако противникът ми вече ме е нападнал (ако противникът ми ме обстрелва преминавам към т. 3.4.), то като първо действие доизричам неизречените заклинания, упоменати в т.1 и т.2, след което продължавам съгласно 4А.
3.4.Ако противникът ми е прекъснал изричането на заклинанието от т.2 и ме обстрелва с прашка, то тогава аз действам съгласно т. 4Б, изричането на заклинанието Enlarge Person става т. 6Б, а текущата т. 6Б става т. 7Б.
4А. След като противникът ме е нападнал и аз съм го посрещнал с копието си, ако все още е жив отстъпвам назад с 5-футова крачка и изричам заклинанието Doom върху него.
5А. След това продължавам битката като нанасям стандартните удари до смъртта на някой от нас двамата.
4Б. Ако противникът ми ме види и започне да ме стреля с прашката си първо изричам заклинанието Doom върху него. Същият ход се придвижвам напред, така че той да съм на 20 фута от него, като продължавам да държа оръжието си приготвено срещу щурм. (Ако не е възможно такова действие – т.е. придвижването напред означава,че не мога да се приготвя за атака то тогава оставам на мястото си.)
5Б. Ако противникът продължава да ме обстрелва с прашка се засилвам със щурм и нанасям удар с копието си.
6Б. Битката продължава до смъртта на някого от нас двамата.
Забележка 1: Щом понеса удар от противника си, в следствие на който съм останал на по-малко от 6 кръв веднага на следващия ход прекъсвам дадената последователност и изричам заклинанието Cure light Wounds върху себе си. След това действие продължавам като е указано в съответния случай.
Забележка 2: Щом понеса удар от противника си, в следствие на който съм останал на по-малко от 2 кръв веднага на следващия ход прекъсвам дадената последователност и изричам заклинанието Cure minor Wounds, при положение че вече съм изхабил заклинанието Cure light Wounds. След това действие продължавам като е указано в съответния случай.
Забележка 3: Всяко изричане на заклинание е съпроводено от 5-футова крачка назад или настрани с цел да избегна заплашваните от противника ми квадратчета и да не провокирам АОО при изричане на заклинанието.
Забележка 4: Щом изреченото в началото заклинание Resistance изтече ако аз не знам, че противникът е използвал всичките си употреби на зашеметяващия юмрук за деня то прекъсвам действията си и го подновявам. След това действие продължавам като е указано в съответния случай.
Забележка 5: Обръщам внимание на факта, че когато се уголемя удвоявам threat range-a си. Всички меле атаки, които правя когато съм уголемен правя на разстояние 10 фута от противника си (т.е. между нас остава едно празно квадратче). Ако е необходимо използвам 5-футова крачка за да постигна съответното разстояние, но само при условие, че тази 5-футова крачка не ми е необходима за да се отдалеча при изричането на някое заклинание.[/sblock]

Ву, бокс 3 (31,8 ), Инициатива 17+4=21, държи зареден sling и potion of mage armor
Гришнах, бокс 1 (31,58 ), Инициатива 17+5=22, държи spear

Ход 1
Гришнах изрича Resistance (Vu Listen vs DC 25 17+9=success)
Ву чува изричането на заклинание някъде в бокс 3. Поглъща potion of mage armor.
Ву 9/9 31,8 Mage Armor; Гришнах 10/10 31,58 Resistance (10)

Ход 2
Гришнах изрича Enlarge (Vu Listen vs DC 25 19+9=success)
Ву отново чува изричането на заклинание някъде в бокс 3. Монахът не знае кои заклинания са били изречени, но решава да изчака врага да действа.
Ву 9/9 31,8 Mage Armor; Гришнах 10/10 31-32,58-59 Resistance (9), Enlarge (10)

Ход 3
Гришнах тръгва напред (Vu Listen vs DC 12 2+9=fail)
Ву вече не чува врага, затова прави крачка напред за по-добра видимост (Гришнах Listen DC:unbeatable) и се подготвя да отстъпи (move, ready action:move)
Ву 9/9 31,9 Mage Armor; Гришнах 10/10 31-32,50-51 Resistance (8 ), Enlarge (9)

Ход 4
Гришнах продължава напред (Vu Listen DC:autosuccess)
Ву чува, че врагът настъпва и решава да изчака
Ву 9/9 31,9 Mage Armor; Гришнах 10/10 30-31,42-43 Resistance (7), Enlarge (8 )

Ход 5
Гришнах достига колона (Vu Listen DC:autosuccess)
Ву чака
Ву 9/9 31,9 Mage Armor; Гришнах 10/10 25-26,39-40 Resistance (6), Enlarge (7)

Ход 6
Гришнах опира гръб в колоната, оглежда се (no LoS) и извиква:
“Къде си горско чадо? Ловкостта ти няма да те спаси”
Ву чува, че предизвикателството е отправено от предишната позиция на орка и решава да действа, преди да са изминали 10 хода. Публиката по трибуните недоволства.
Vu double move (Grishnakh Listen vs DC 9 10+2=success)
Ву 9/9 25,18 Mage Armor; Гришнах 10/10 25-26,39-40 Resistance (5), Enlarge (6)

Ход 7
Гришнах е чул бързите стъпки на елфа! Врагът е близо, но Гришнах не успява да го забележи (no LoS). Все пак решава да подготви копието и изревава:
“Слабоелесни, притови се да изтърпиш гнева на Груумш”
Vu излиза на позиция и стреля (LoS, dodge Grishnakh)
Attack vs AC 17 5+2=miss
Ву 9/9 21,22 Mage Armor; Гришнах 10/10 25-26,39-40 Resistance (4), Enlarge (5)

Ход 8
Гришнах изрича Doom
Vu Will save vs DC 13 6+5=fail!

Vu e ужасен от могъщия си враг. С треперещи ръце, елфът зарежда и стреля.
Attack vs AC 17 9+0=miss
Публиката вече е много по-ентусиазирана.
Ву 9/9 21,22 Shaken (10), Mage Armor; Гришнах 10/10 25-26,39-40 Resistance (3), Enlarge (4)

Ход 9
Гришнах излиза от прикритието на колоната и се подготвя да забоде елфа на копието си.
Ву зарежда, стреля и прави крачка назад, оставяйки ранения орк на 95 фута отстояние.
Attack vs AC 13 16+0=hit! Damage 1d4+4=7
Ву 9/9 21,21 Shaken (9), Mage Armor; Гришнах 3/10 21-22,38-39 Resistance (2), Enlarge (3)

Ход 10
Гришнах изрича Cure Light Wounds: 1d8+1=9! После преследва монаха.
Ву зарежда, стреля, пристъпва назад. Attack vs AC 13 6+0=miss
Ву 9/9 21,20 Shaken (8 ), Mage Armor; Гришнах 10/10 21-22,34-35 Resistance (1), Enlarge (2)

Ход 11
Гришнах осъзнава, че никога няма да настигне бързия елф с ходене или щурм. Тича и притиска Ву така, че да не може да му избяга.
Ву удря извисяващия се до него свещеник на Груумш
Stunning fist attack vs AC 13 1!=fail
Ву 9/9 21,20 Shaken (7), Mage Armor; Гришнах 10/10 21-22,21-22, Enlarge (1)

Ход 12
Гришнах няма как да знае, дали монахът все още разполага с вътрешната сила на Зашеметяващия Юмрук, затова, съгласно бойния си план, се защитава с нов Resistance.
(5ft step, cast Resistance)
Внезапно оркът си възвръща нормалния размер.
Ву се възползва и бяга надалеч.
Ву 9/9 45,19 Shaken (6), Mage Armor; Гришнах 10/10 21,22 Resistance (10)

Ход 13
Гришнах преследва тичайки.
Ву зарежда, стреля и отстъпва крачка.
Attack vs AC 15 12+2=miss
Ву 9/9 46,19 Shaken (5), Mage Armor; Гришнах 10/10 37,21 Resistance (9)

Ход 14
Гришнах щурмува: attack vs AC 26 8+8=miss
Vu double moves
Ву 9/9 55,25 Shaken (4), Mage Armor; Гришнах 10/10 45,20 Resistance (8 )

Ход 15
Grishnakh double moves
Vu double moves
Публиката отново е отегчена.
Ву 9/9 56,37 Shaken (3), Mage Armor; Гришнах 10/10 51,24 Resistance (7)

Ход 16
Grishnakh runs
Ву осъзнава, че зареждането и стрелянето с прашката отнемат прекалено много време, за да поддържа добра дистанция пред тичащия свещеник. Ву зарежда, стреля и се скрива зад близката колона.
Attack vs AC 15 19+2=hit, damage 1d4+4=7
Ву 9/9 56,36 Shaken (2), Mage Armor; Гришнах 3/10 53,37 Resistance (6)

Ход 17
Гришнах заобикаля колоната и удря: attack vs AC 22 12+6=miss
Ву вади Kama и опитва Trip: attack vs AC 11 19+2=hit, trip 4+2=6 vs 4+5=9 fail!
Countertrip 9+5=14 vs 12+2=14 success!

Ву е принуден да пусне Kama-та
Ву 9/9 56,36 Shaken (1), Mage Armor; Гришнах 3/10 56,37 Resistance (5)

Ход 18
Гришнах атака vs AC 22 5+6=miss
Vu атака vs AC 15 9+4=miss

Ву 9/9 56,36 Mage Armor; Гришнах 3/10 56,37 Resistance (4)

Ход 19
Гришнах атака vs AC 22 4+6=miss
Vu атака vs AC 15 5+4=miss

Ву 9/9 56,36 Mage Armor; Гришнах 3/10 56,37 Resistance (3)

Ход 20
Гришнах атака vs AC 22 1!=miss
Ву атака vs AC 15 12+4=hit, damage 1d6+4=5

Ву 9/9 56,36 Mage Armor; Гришнах -2/10 56,37 Resistance (2)

Ву печели 300gp, 300 exp +3 Слава
Гришнах печели 150gp, 150 exp и бойното си кръщение на арената Рокхолм +1
Ву изхабява 1 potion of Mage Armor и 6 bullets

Заключена

Върни се в “Битката за Рокхолм”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост