Страница 2 от 3

Публикувано: съб фев 25, 2006 8:58 pm
от Vilorp
- Изобщо не ми пука за онази банда тесногръди кьосавци! - махна пренебрежително с костелива ръка стареца, а сбъчканите му усни се сбръчкаха още повече - След пожара в Сакриминел* са се надули като готфъри!
- Готвър не е ли онзи прекрасен плужек, който се надува когато го печеш? - надигна глава джуджето при спомена за родната кухня.
- Именно, но не там е въпроса, трябва да разберем зощо отново откраднаха Аларга от Били Бонс! Необичам да ми убиват клуентите, най-вече защото от труп не е лесно да си земеш платата! - стареца бе забил стоманено сивите си очи в Тийф - Така че кой от вас знае как да се свържем с тъмната каста!?

*град на елфите където еднисвено е позволено пребиваването на хора, също така и едни от трите градове, члена на Източния съюз.

Публикувано: съб фев 25, 2006 10:20 pm
от icon
Дундур бе почнал сериозно да се обърква, случваха се толкова неща - толкова бързо. Освен споменаването на един от деликатесите от родината му, почти нищо друго не разбра от това, което ставаше и се обсъждаше. Джуджето въртеше глава взирайки се ту в един ту в друг от събеседниците си.

- "Чакайте малко! Нищо не разбирам - за какво говорите по дяволите? Какво общо има тъмната каста със събитията от тази вечер?" - недоумяваше джуджето.

Публикувано: нед фев 26, 2006 7:35 pm
от ILLIDAN
-Ъ-ъ-ъ, извинете, че ви прекъсвам, но какво по дяволите е тъмната каста? - Тийф се надяваше, че "тъмната каста" не са неговите "колеги" - крадците и другите престъпници.

Публикувано: нед фев 26, 2006 8:57 pm
от Havoc
- Да, - присъедини се към него и Владимир. - Ако благоволиш да ни обясниш за какво говориш, може би ще можем да ти помогнем. А може би не. Във всеки случай е добре да знаем.

Публикувано: нед фев 26, 2006 10:14 pm
от Vilorp
Стареца ги огледа с поглед казващ "наистина ли сте толкова залохани!?!?". После прошепна:
- Това са господата занимаващи се с дейности, определен от мнозинството, като неприемливи и нарушаващи общите порядки - четейки неразбиране в погледите им добави още по-тихо - криминалните среди. Тези които видяха сметката на Били Бонс бяха от тях, но не от месните, така че, ако някой от вас съвсем случайно, ама съвсем случайно може да ни заведе при такива хора ще е най-добре да го направи сега! Преди Веймс да се е върнал да разпитва, къде се е изгубило ковчежето на Бонс! - кимна към отворения механизам все още в ръката на джуджето.
- Гертруд - подвикна той на кръглата гостелничарка - излизаме от зад!
След което с отривиста крачка мина зад тезгяха и се промуши през малка вратичка която де сега бе неразличима част от стената.

Котето се бе съвзело достатъчно, но все още изглеждаше замаяно.

Публикувано: пон фев 27, 2006 6:30 pm
от ILLIDAN
"По демоните," ядоса се Тийф, "явно ще трябва да сваля картите..." Последва стареца към изхода и хладен въздух го лъхна докато излизаше на една малка улица. Когато всички излязоха, Тийф заговори:
-Случайно, ама съвсем случайно имам връзки с така наречената "тъмна каста" - в гласа му се чуваше насмешка - в Мелион, както и в няколко други града. Тук за съжаление не мога да съм ви полезен - тук съм от едва няколко дни. Но знам къде можем да потърсим тези "приятелчета". Малко хора ще тръгнат да пътуват за друг град по сред нощ. Най-малкото ще привлече вниманието на стражите. Затова най-вероятно са се настанили в някоя страноприемница в бедния квартал, където не задават много въпроси. И предлагам да решаваме по-бързо къде ще ходим, защото всеки момент стражите ще усетят отсътвието ни.

Публикувано: вт фев 28, 2006 10:01 am
от Havoc
Изведнъж Владимир се захили.
- Ти нещо си се сбъркал, старче, - изтърси той. - Не, сериозно, "тъмната каста"? Не знам за там за там, откъдето ти идваш, но ние, останалият свят имам предвид, имаме много хубаво име за престъпния свят - "престъпен свят". - през цялото време Владимир тихичко се хилеше. - Трябва да го използваш по често. Виж какво хубаво словосъчетание - казваш го и всички веднага те разбират. Не изпадаш в ситуации като тази дето дори нашия подозрителен приятел с криминалните връзки не те разбра. Просто казвам.

След това си замълча, но всички все още го чуваха да се подхилква и да си мърмори:
- Тъмната каста!

Публикувано: вт фев 28, 2006 5:42 pm
от icon
- Слушайте, старчето, което нашият приятел нарича Били Бонс, не беше все още издъхнало, когато стигнах до горящата къща. Та този Били бонс ми каза нещо много странно преди да издъхне. Каза ми, че трябва да намеря човека, който виждал "света на безплътните" и че било важно да стигна до него преди някакви "пазители"...Нямам представа, какво може да имал предвид. Освен това видях някакви хора, които се отдалечаваха от къщата - единият носеше загърнат в плат не-голям предмет. От начина по който го носеше (много внимателно) останах с впечатлението, че може да е нещо много ценно или магическо, или и двете...Не съм сигурен дали може да са го взели от къщата преди да се подпали или това е бил магически предмет с който са предизвикали пожара. А господин "Този" спомена за някакъв...как беше..."Аларга", което не го знам какво е. Всъщност наистина, какво е това "Аларга"? - запита Дундур, леко задъхвайки се и подтичвайки, стараейки се да не изостава от по-дългокраките си спътници.

Публикувано: ср мар 01, 2006 8:09 am
от KOLOBAR
-И какво всьщност е света на безпльтните?-напрегнато попита Елемаг

Публикувано: ср мар 01, 2006 10:09 am
от Havoc
Владимир вече беше приключил да се хили и отново имаше сериозно изражение (като изключим леката усмивка, която почти никога не напускаше лицето му).
- За съжаление може да е всичко, включително и бълнуванията на един умиращ човек, макар че се съмнявам в последното. Мисля че съдържанието на листчето в кутийката би ни помогнало да разберем, ако можехме да го разчетем.

Публикувано: нед мар 12, 2006 9:51 am
от Vilorp
Старец с опърпана роба и смачкана островърха шапка потропваше с чепата тояга по разместения калдаръм на все по-малки и по-тесни улички, които разбира се, ставаха и все по-тъмни и по-тъмни. След него се мъкнеше странна група включващо дори джудже и пантера, с тях се бе помъкнал и слабичкия прегърбен тип с лъка, който не бе обелил и дума досега. Стареца си мърмореше нещо под носа, но пò едно време явно усети че някой от репликите са насочени към него.
- Аз лично, не бих нарекъл Дука на Мидена част от престъпния свят, но има някои хора твърдящи че той управлява тамушната Тъмна каста – обърна се стареца към Владимир.
- За „света на безплътните знам твърде малко“, но с „пазителите“ наистина не е добре да се закачаш, дори при големи възнаграждения за това. Алагра пък е мистичната чаша в която е събрана първата капка кръв на първородната богиня и преданията твърдят че който пие от... нека го наречем: тази чаша, ще придобие частица от силата ù включително безсмъртие. Алаграта, която „върнах“ и Били Бонс и която „крадците“ пò всяка вероятност са носели е едно от 7-те парчета нужни за сглобяването на карта евентуално имаща възможност да покаже хранилището на оригинала. Пълни измислици разбира се, но доста хора загубиха живота си заради нея - усмихна се благо стареца, но на светлината на единствената факла, която бяха срещнали от сума време тази усмивка имаше някакъв налудничева и дори демонична украса.
- Тук ще се намери кой да разчете бележката, номера е нашия мил спътник, нямаш нищо общо с Тъмната каста да ни вкара вътре.

След поредния завой се бяха озовали на нещо като малко площадче затворено доста плътно от близките къщи. Пред тях стоеше масивна дъбова врата с три прозорчета. На метър и 30 на един и 70 и на два метра. Явно бяха нещо, като шпионки. Стареца почука на врата и остави инициативата на спътниците си.

Публикувано: нед мар 12, 2006 8:09 pm
от ILLIDAN
Когато всички се обърнаха към Тийф в очакване му стана ясно, че явно той ще трябва да действа. Без да има никаква ясна представа какво ще прави или дори какво е това място той застана точно пред вратата.
-Съберете трийсетина медника - ще ми потрябват за "преговарянето".
Едно от прозорчетата рязко се отвори и едно измършавяло лице се подаде.
- К`во искате? - попита пазачът с глас, от който личеше, че каквото и да искат няма да го получат.
- Въпросът е какво искаш ти.
Пазачът се поколеба преди да отговори:
- Еми не съм ял от вчера...
- Тук ми се намират трийсетина медника, с които мога да ти услужа като влезнем вътре...
Мълчание. Подрънкване на монети от страна на Тийф. Проскърцване докато вратата се отваря.
Докато тръгваха да влизат Тийф се обърна към новите си приятели и им прошепна:
- Дръжте си очите отворени. Аз лично не искам неприятности.
След това прекрачи прага...

Публикувано: пон мар 13, 2006 12:03 pm
от icon
Пазачът пропусна Тийф във сътрешността на зградата и зърнал многобройната групичка отпред понечи да хлопне вратата със засилка. Тийф обаче нарочно се забави - тамън достатъчно, че един огромен обкован със желязо ботуш да се пъхне в пролуката и да заклини врата в отворено положение. С кисело изражение пазачът се опита да изгледа кръвнишки създаващия проблеми. Само че нямаше никого. Пазачът погледна надолу, а там имаше шлем - под него големи ясни очи и огромен ястребов нос, провесен над най-голямата брадва, която бе виждал.

- Не бързaй толкоз, друже! И ние искаме да влезем. - изломоти със глас от, който сякаш капеше мед джуджето.
- Ъъъ! По каква работа сте тука и за кой да предам? - измърмори и преглътна пазачът в опит да запази малкото му останало самообладание.
- Аз съм Дундур, - представи се Джуджето, отделяйки един миг да повдигне шлема си в учтив поздрав - И съм майстор бръснар! - с намигване джуджето прокара пръст по острието на брадвата си - Тези зад мен са моите помощници!

Отзад се раздадоха протестиращи възгласи.

- Така де аз съм бръснар, обаче ми свърши пяната и бръсна на сухо! Мога да предложа една безплатна демонстрация на моите умения, а ми изглежда че ти имаш нужда от бръснене, друже.

- Н-н-не...няма нужда - пазачът се отдръпна назад последван от брадвата и Дундур. Групичката най-сетне влезе във широкия вестибюл на зградата...

Публикувано: съб мар 25, 2006 9:21 pm
от ILLIDAN
Тийф се огледа. Беше доста мрачно, но се виждаше че помещението е много голямо. Крадеца се обърна към пазача:
- Знаеш ли кой може да разчете един древен текст?
- `Ми, сигурно Терик ще може да ви помогне. Той много ги разбира тия неща. Веднъж...
- Къде може да го намерим? - нетърпеливо попита Тийф.
- Когато минете през онази врата, ще се отидете в коридор. В края на коридора е стаята на Терик.
Без да изчака другите да реагират, Тийф се отправи към вратата, отвори я и прекрачи прага. Озова се в тесен коридор, чийто под бе покрит с протъркан килим, който беше сякаш на столетия. Тийф отиде пред вратата в края на коридора и, въпреки лошото си предчуствие, почука.

Публикувано: пон апр 10, 2006 10:13 am
от KOLOBAR
Тук нещо не е наред -изре4е Елемаг докато проверяваше лесно ли излиза сабята от ножницата.-Маи ще има
киутек.След което се замисли дали да не каже защита от елемент/огън/,но се отказа

Публикувано: пон апр 24, 2006 12:26 pm
от KOLOBAR
Няколко минути по-рано:Мечовете се кръстосаха във въздуха.Терик отблъсна Таланор и започна да произнася
"леден заряд",но елфаната го изпревари с 3 последователни светкавици.Мъжът се свлече до стената.Таланор без
да прибира оръжието си се залови да претърсва стаята.Когато се убеди,че това,което търси го няма се доближи
ДО идващия в съзнание Терик и тъкмо се канеше да претърси и него,когато на вратата се похлопа.Елфаната измъ-
рмори под носа си нещо/изклучително нецензурно/,постоя няколко секунди в размисъл и заби меча си в гърдите
на Терик.После се отправи към стената срешу вратата и я натисна.част от нея се отмести разкриваики сравнително
добре подържан тунел.Таланор взе факлата от поставката до таината врата,затвория и тръгна по тунела тъкмо,
когато Тииф потропа отново и този път доста по настоятелно...


Описание на Таланор:Красива елфана с кафеви очи и руса коса сплетена на 2 конски опашки.Бие се с меч и е
запаметила "светкавица"и"лекуване на тежки рани".освен това може да прави салто

Публикувано: пон апр 24, 2006 4:58 pm
от icon
Дундур безцеремонно избута Тийф настрани - "Чакай момко Аз да ти покажа как трябва да се прави тази работа, млади момко! ХЕЙ, ОТВОРЕЕЕТЕ!" - джуджето крещеше громовно и удряше и с двата си големи юмрука по врата. Останалите от групата гледаха невярващо шумния си и странен нов приятел, някои извъртяли разгневено очи нагоре, други клатеха глави невярващо, а трети развеселени едва сподавяха смеха си от комично изглеждащото джудже, настроено войнствено срещу горката врата. Неочаквано вратата поддаде и Дундур вхвърча в стаята - спъна се в някого на пода, полетя и събори една трикрата табуретка с кана вода на нея и се тресна в пода, умекотявайки падането с долната си челюст. Джуджето приседна и разтри челюста си, а после повдигна падналия върху очите му шлем и се огледа. Когато установи, че се е спънал в един много мъртъв човек скочи на крака и грабна брадвата си. Бясно се заоглежда в стаята, но от убиеца нямаше и следа. Дундур избута сърдитата физиономия на Тийф обратно в коридора и погледна към вестибюла където пазача на вратата се бе облегнал на стената със същата ядосана физиономия на Тийф. Джуджето учудено си взе бележка, че често физиономиите на хората с които си имаше работа ставаха така кисели почервеняли - не можеше да си обясни защо? Но друго бе важното - явно убиеца не бе излизал в коридора, защото пазача сигурно щеше да е доста по развълнуван (освен ако убиеца не е бил някой познат със свободен достъп до тези помещения). Така че къде се бе дянал този, който бе пробол човека на пода? Дундур хвана Тийф за дрехата и го издърпа вътре в стаята и също така безцеремонно започна да дърпа другите - "Бързо влизайте, имаме неприятности!" - припряно прошепна Джуджето. Когато всички влязоха захлопна вратата и издърпа един шкаф да я застопори. Тези, които се разпореждаха в тази къща като нищо щяха да помислят, че именно тяхната група е видяла сметката на Терик, ако това бе той...

Публикувано: пон апр 24, 2006 7:06 pm
от Vilorp
- И Вие ли!? - попитас още по кофти физионамия пазача, когато стареца премина прага.
- Вярвай ми, този път няма да има никакви размирици, само ще попитаме Терик за един текст и съвсем тихичко ще се измъкнем - с браг но доста сух глас му поясни възрастния мъж с опърпаната роба.
- Така казвахте и предишните 16 пъти... - измънка под нос човека сле доекто впи зъл поглед в джуджето което дърпаше към вътрешната стаичка останалите члето ве на колоритната група. когато всички влязоха в стайчката изтича до бара и прошепна на съдържателя: "Този е тук!", а той от своя страна измъкна боздугана на верига върху бара и започна да пресмята наем колко ще му излезе 12 нови маси...

- Такааа, за какво беше цялото тав дърпане ако мога да попитам? - обърна се стареца към джудето щом врата се затръшна зад гърба им, то се опули насреща му и след това показа обекта, който всички останали вече гледаха.
- Ха, бастисали са Тер!! Гостелничаря ще се ядоса повече от обикновенно! - подсмихна се старика, след което се огледа.
- Ик, очаквах че ще помогнеш на брат си в такъв момент? - той говореше към малка грозна статоя на гоблин, всъщност не толкова малка, понеже беше висока около метър и стаеше в една ниша. По странното бе, че статоята се размърда и скочи на пода. Вярно че гоблините се обезцвутяваха от старос, но това сигурно е най-стария от старите гоблини. Кожата му бе по-скоро мръсно сива и едва ли някога някой би познал че е била зелена.
- Бъътх!? - изхриптя древния гоблин, а човек би си помислил че това му е последното издихание, гоблина и стареца погледнаха трупа на човека, заедно със сички останали.
- Добре де, полу брат - дигна примирително ръце стареца - Ще споделиш ли все пак кой го бастиса и какво търсеше?
- Еднъ ушевъ, тъъсеше киншълъ нъ поъъчителъ детх искъ Ълъгъъ* - толкова мъчно го каза, че направо да ти се доплаче, все едно умираше на всяка дума. Стареца който подсмърчаше от извесно време неизсдръжа и кихна:
- АПЧИХУУУ - посмръкна и попита - Магьосница е била така ли?
- Къш-годе - сви рамене гоблина със скърчане напомнящо отваряне на ковчег.
- Тер и Ик са "братя", занимаващи се с оказване на специализирана помощ на... "приключенци". - започна да обяснява Този след като намести островърхата си шапка - "Терик" им е "професионалното" название, разбирасе малко "хора" знаеха за Ик, а и той не обича да говори много, но пък знае наистина много. Тъй че сега ви е поднало, задайте си му по едни въпрос, на който той ще отговори пълно**, а аз ще отида да обсъдя със съдържателя проблема за почистването тук! - врътна се и излезе праз врътата с потропване на кривата си тояжка. Щом вратата се затвори зад гърба ми гоблина ги изгледа мръсно през гурелясалите си воднисто сини очи и ги подкани:
- Ъде де, питъйте пъеди дъ съм ъъзмислил!

*Кратак разговорник: Р=ъ; А=ъ; Я= ъ; Ж=ш; Х - си от диалекта му, а Ълъгъъ = Алагра.
** Сега можете да намерите отговорите на всеки въпрос който зададете, а и не е нужно да фъфлите, пишете че разказа му е преразказан за улеснение на читателя примерно ;)

Публикувано: пон май 22, 2006 11:59 am
от KOLOBAR
Какво е света на безплътните?-запита Елемаг
-а ,ми ни нам точно-сви рамене гоблина -нещо свързано с воината на боговете,ма к'во?
ма дочух,чи можи и даи онуи дет утиваш кат умреш.Суред мен е пърату
-Само това ли ще кажещ ?-запита друида
гоблина сви рамене извинително .В това време вниманието на Елемаг бе привлечено от нещо на пода.Младежът
се наведе да го разгледа.Оказа се сребърен медалион във формата на гълъб сус слънце м-у разпере
ните си крила едното леко отчупено ( гълъб със слънце м-у крилата е символът на рода Чакарар и всеки негов
член има такъв медалион,които ако го носи някои чужд излъчва леко сияние.Специално този е принадлежал на Самира) Младежът постоя 1-2 минути стискаики
медалиона в ръка след ,което се изправи и се обърна към гоблина
-Това как попадна тук?!
-Ушевътъ
-Дето видя сметката на "брат ти " ли?Накъде тръгна?
Гоблинът само погледна към стената.Елемаг ядно я изрита случаино уцелваики таината врата .Групата се взря
към отворилият се тунел.

Публикувано: вт май 23, 2006 4:33 pm
от ILLIDAN
"По демоните! Сега ще трябва да пълзя и в гаден тунел! Да се надяваме, че ще спечеля нещо от тази история." помисли си Тийф и като взе една факла от стената каза на спътниците си:
- След най-смелия от вас, господа!

Публикувано: вт май 23, 2006 4:59 pm
от icon
"Ха! Не знам дали съм най-смелия, но със сигурност съм най-добре оборудвания и опитен в това занимание." След като каза това Дундур извади някъде от раницата си фенер, който запали и постави на шлема си; фенер който закачи на поставената на гърба му брадва и малка миньорска кирка с миниатюрно фенерче върху и. Отправи се към отвора в стената, надвеси се в прохода и подуши въздуха. "Почти като вкъщи." - помисли си джуджето и с блаженна усмивка въздъхна и прекрачи навътре...

Публикувано: ср май 24, 2006 8:52 am
от Vilorp
Тунела беше бая дълъг, за жалост имаше и трегери, който принудиха стареца надвапъти да си взима островърхата шапка от земята. Добре поне, че не си ковна главеата в тях. ПРи едниственото разклонение до което стигнаха избора бе лесен, едното очевидно се изливаше в коритото на 4Реката на мълниите", а другото водеше към канализацията на града. До тук бе сухо и с дъх на застояло, но сега ги тресна миризмата на 300 годишни фикалии и мъртви плъхове. Късмета бе на тяхна страна, защото съвсем скоро стигнаха до малка стълбичка водеща нагоре, а дървения капака на уличната шахта над тях не бе затворен. По препоръка на старецаизгасиха светлините и тихомълком се измъкнаха нагоре.

Публикувано: ср май 31, 2006 10:50 am
от KOLOBAR
Оказаха се на нещо като площад близо до стените на града.Пълната луна хвърляше мека светлина.
-Виж ти,неканени гости.И сигурно ще имат нещо с което да се разделят.
Гласът принадлежеше на мъж с ятаган на кръста и буйни червени мустаци.Зад него се бяха изтъпанчили дузина
здравеняци стискащи в ръце тояги и ножове
БЕл.обикновени местни мутри с посредствени боини и още по-ниски интелектуални способности/като изключим главатаря/Разчитат на сила и бройка и нямат нищо общо с "алагра",Били Бонс или нещо подобно :roll:

Публикувано: ср май 31, 2006 7:28 pm
от icon
Дундур с напиращи от умиление сълзи и доволно примляскване метна дървения капак на шахтата (като фризби) уцели главата на един от досадниците, на когото очите се събраха. Капака отскочи и удари втори бандит, събаряйки го на земята. Още преди това да се бе случило до край - джуджето се бе втурнало с шлем напред размахвайки с невероятна скорост в къса дъга брадвата си, на нивото на което обикновенно се намираха човешките колене. От бесният клокочещ вик и гледката бандитите, сякаш за момент се стъписаха, но почти веднага насочиха цялото си внимание към дребната и побесняла цел. Макар че на някои им се наложи да отскочат от пътя на все още ускоряващия Дундур. Важното бе, че тази внезапна атака бе постигнала целта си - да отклони вниманието от останалите от групата и да им даде шанс сега внезапно да се включат в битката...

Публикувано: чет юни 01, 2006 8:26 am
от KOLOBAR
Елемаг извади сабята и се затича към един от бандитите.Малко преди да го достигне подскочи и изпъна крак.Бандитът се олиуля държейки се за разбития нос.Вторият ритник на друида намери слабините му,атретия оконча-
телно го извасди от строя.След това с-у младежът се изправиха двама.Единият въоръжен с нож,а другият/прилича на Азис/-с тояга.Втова време Маугир направи скок,събори една от мутрите и раздра гърлото му с лапа ...

Публикувано: чет юни 01, 2006 5:56 pm
от ILLIDAN
На Тийф битката му стана интересна, но тъй като се биеше при крайни случаи, застана и започна да наблюдава. Измъкна кинжала си за всеки случай, но явно нямаше намерение да го използва...
Изведнъж от мелето изхвръкна един едричък мъж, най-вероятно излетял след като друида го е изритал. Тийф въздъхна и го удари, поваляйки го на земята. След това го изрита и го изпрати обратно в мелето. Наведе се и вдигна тоягата, притежание на неговия противник, и пак се загледа в битката.

Публикувано: пет юни 02, 2006 10:20 am
от KOLOBAR
"Азис ' и мутрата с ножа се разделиха опитвайки се да нападнат друида съответно отпред и отляво.Елемаг замахна надолу със сабята към "Азис".Той вдигна тоягата над главата си блокирайки атаката ,но друида се възползва и го изрита в гърдите.Бандитът залитна назад,препъна се в един от ударените от капака и се отзова
пред Тийф,който услужливо го върна в мелето,изправяйки го с-у пантерата.В това време Елемаг блоки-ра с лявата ръка атаката на ножаря и го прасна по главата с дръжката на сабята пращайки го в царството на дрямката и главоболието. Младежът не губи време и се огледа за нов противник

Публикувано: пет юни 02, 2006 1:23 pm
от icon
Дундур се измъкна изпод купчината в която бандитите продължаваха да се боричкат, удрят, ритат, дращят и хапят с надеждата да напердашат джуджето. Дундур свали шлема си и среса потната си коса с ръка. Беше се позадъхал. Един дребен бандит намиращ се най-отгоре на купа бе забелязал джуджето и понечи да извика. Дундур го халоса с шлема, който после пак захлупи на главата си и започна да върти дръшката на тоягата си по главите на останалите нещастници от купа. Другите също се справяха много добре и май битката затихваше. Доволна усмивка озари лицето на джуджето.

И тогава някой го халоса изотзад. Дундур се пльосна с лице надолу. По чудо не бе загубил съзнание, но му се виеше свят, а и леко деформираният шлем му бе паднал на очите и не можеше да види нищо. Единствено не толкова чуваше (и ушите му пищяха), колкото усещаше по стъпките някой много бързо да се движи в непосредствена близост...

Публикувано: пет юни 02, 2006 6:17 pm
от KOLOBAR
Елемаг се завъртя на лявата си пета и стовари дясната върху лицето на олюляващия се разбоиник избиваики му един и без това разклатен зъб и го събори върху купчинка негови колеги.От другата й страна главатарят се
канеше да замахне с ятагана.Друидът протегма ръка.От пръстите му излетяха 5 ледени висулки.Едната подмина главатаря и се удари в стената,другата се заби в рамото му,а останалите се удариха в гърдите му.Престъпни-
кът залитна,но бързо се съвзе и пристъпи напред.Времето обаче беше достатъчно на Елемаг да се покатери върху купа и да скочи от другата му страна изритвайки главатаря в гърдите и отново да го изпрати назад.В
това време зад друида ,накой се изправи

Публикувано: пет юни 02, 2006 7:33 pm
от ILLIDAN
Тийф видя, че джуджето беше повалено от една мутра, която в момента се канеше да го довърши със своя нож. В същото време зад друида друга мутра се канеше да замахне със своята тояга.
Без да мисли много Тийф хвърли кинжала си и уцели мъжът, който се канеше да наръга Дундур, в врата. Мутрата се хвана за шията, от която запомна да блика кръв и падна. След това Тийф се затича и успя да блокира тоягата на разбойникът, който нападна друида в гръб. Тийф обаче не беше подготвен за ритника, който последва от мутрата и падна на земята.